کد خبر: 197152

از رزومه به دست ها تا نامه به دست‌ ها

 یک کاربر در توئیتی نوشت: رفقای رزومه بدست‌ منتظر مسئولیت کجا، رفقای نامه بدست‌ منتظر شهادت کجا! دنیاشون متفاوت بود اونا که پشت درب اتاق مسئولین مربوطه دنبال امضای اعزام‌شون بودن.