کد خبر: 197149

یادتان باشد دولت را در چه حالی تحویل دادید!

اتاق خبر 24

امین توکلی در توئیتی نوشت: آقایان همیشه طلبکار و بانیان دولت حسن روحانی، فراموش نشود دولت را در حالی تحویل دادید که :

برق قطع بود 

آب قطع بود 

وضعیت کرونا قرمز 

قیمت ارز، مسکن، گوشت، مرغ و میوه ...پیشکش

زانو را از روی گردن مردم بردارید نفس بکشند.