کد خبر: 197120

معنی رنگ های پرچم آمریکا چیه؟

اتاق خبر 24

فواد ایزدی در توئیتی نوشت: "رنگ سرخ روی پرچم آمریکا یادآور خون مردمی است که هنگام اشغال این سرزمین ریخته شد. رنگ آبی یادآور سردی قلب مرد سفیدپوست است.

سفید به معنای تفکر برتری سفیدپوستان است که این کشور بر اساس آن بنا شده است."

راسل مینز، از رهبران جنبش مردم بومی آمریکا

امروز سالروز تأسیس آمریکا است.