کد خبر: 197104

ماجرای پلاسکو یادتون میاد؟

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: از همون ساعت اولیه در محل حادثه حاضر شد، ۹ روزه آواربرداری رو تموم کرد، از ابتدا موج تخریب و استعفا علیهش راه انداختند.

چند سال گذشته؛ شبیه همین اتفاق در آمریکا رخ داده تا الان هیچ؛ نه بهبود اوضاع نه تخریب افراد.

از زیر آوار خودی و غیر، خوش بیرون آمدی حاج باقر عزیز ما.