کد خبر: 197101

دشمنی با ملت ایران با حقوق بشر آمریکایی

یک کاربر در توئیتی نوشت: چه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ چه موشک زدن به هواپیمای مسافربری، چه تحریم‌ها، چه... همه در یک جمله خلاصه می‌شود: دشمنی با ملت ایران با حقوق بشر آمریکایی