کد خبر: 197099

مگه اسرائیل غصبی بهشتشون نبود؟

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: پنج هزار "اسرائیلی" در طول سه ماه گذشته با تغییر قوانین، تابعیت  کشور "امارات"را گرفتند.

دریافت تابعیت امارات تنها فرصتی برای اسرائیلیها به منظور کسب و کار در ابوظبی نیست بلکه آنها را قادر خواهد ساخت تابه کشورهایی سفر کنند که سفر آنها به آنجا ممنوع است.

مگر اسرائیل غصبی بهشتتون نبود !