کد خبر: 197011

مردی که ضامن ۹۶ وام ازدواج شده!

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: چقدر زوج جوان می‌شناسیم که به خاطر نداشتن ضامن از خیر وام ازدواج به اجبار گذشته‌اند.

آقا هادی بهرامی یک معلم بازنشسته همدانی است که تا به حال ضامن ۹۶ زوج جوان شده و رکورددار ضمانت وام ازدواج‌ است.