کد خبر: 197010

توییت مالک شریعتی درباره طرح شفافیت آرا

اتاق خبر 24

مالک شریعتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:‏ رسیدگی به طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار دو جلسه پی در پی این هفته کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس قرار گرفته است.

امیدوارم خروجی کار، بهتر از قبل باشد و به زودی به صحن علنی برای تصویب ارجاع شود و به رای اعتماد وزرای جدید برسد.