کد خبر: 197009

پس چرا کرونا دوباره در انگلیس اوج گرفت؟

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: 

تعداد مبتلایان انگلیس به کرونا:

3  می 1597 نفر

26 ژوئن 18270 نفر

(حدود 54 روز)

برسد بدست کسانی که ادعا میکردند کاهش آمار انگلیس فقط بعلت تزریق گسترده واکسن بوده و قرنطینه و مراقبتهای مردم تاثیری نداشته و کرونا در انگلیس تمام شده.