کد خبر: 196987

چرا از "مه" آب شیرین نمی گیریم؟

اتاق خبر 24

صفحه اینستاگرامی چراغ نفتی نوشت: استان هایی مثل هرمزگان و سیستان و بلوچستان علی رغم ساحلی بودن و داشتن آب در تامین آب شرب در بسیاری از مناطق خود دچار مشکل هستند و استحصال آب از مه به راحتی میتواند راهگشای مناطق ساحلی ما باشد چون توریِ جذب آب بسیار ساده و ارزان است و آبی که حاصل میکند بسیار تمیز و سالم است.

علاوه بر این با این روش میتوان برای کشاورزی و باغداری نیز تامین آب کرد و آب های زیرزمینی را ذخیره کرد و کمک شایانی به پیشرفت کشور کرد.

در ایران مناطق ساحلی و مه دار کم نیستند که میتوانند تامین کننده ی آب برای کشور باشند مثل مهاباد که اساسا اسم آن از مه زیاد در آنجا گرفته شده است.

ای کاش مسئولین این ظرفیت های کشور را ببینند.

آبخیزداری نیاز امروز کشور ماست.