کد خبر: 196979

کره شمالی چه تصویری از ایران داره؟!

محمد صرفی در توئیتی نوشت: تصویر کره‌شمالی از ایران کشوری تک‌ حزبی است که موتلفه در آن همه‌ کاره است و باقی احزاب هم ساخته شده است برای خالی نبودن عریضه. کتاب نیم‌ دانگ پیونگ‌ یانگ (رضا امیرخانی)