کد خبر: 196956

واکنش فضائلی به توهم خبرنگار بی بی سی

مهدی فضائلی در واکنش به خبرنگار بی بی سی که مدعی شد مردم باور نمی کنند رهبری واکسن ایرانی زده، در توئیتی نوشت: با پول و حقوق حرام فقط میشه کار حرام انجام داد!