کد خبر: 196950

کنایه شاعرانه رضا رفیع به نشستن کلانتری!

اتاق خبر 24

رضا رفیع؛ مجری و طنزپرداز تلویزیون در واکنش به نحوه نشستن عیسی کلانتری مقابل خبرنگاران معترض در استوری اینستاگرام خود نوشت:

مدل نشستن شما نشانه شخصیت شماست! 

اگر بر دیده ی مردم نشینی

به جز واررفتگی چیزی نبینی

من از وارستگی چیزی نگفتم

که هر چیزی بگویم تو همینی!