کد خبر: 196928

رهبری به این دلیل با واکسن آمریکایی مخالف بود

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: وقتی حضرت آقا با واکسن آمریکایی و انگلیسی مخالفت کردند سیل تخریب و توهین دشمنان و جاهلان بسمت ایشان روان شد.

خبر رسیده به تشکیلات خودگردان فلسطین واکسن فایزر داده اند؛ اغلب تاریخ مصرف گذشته و یا طوری که تا وقتی استفاده شود تاریخش تمام شده باشد.