کد خبر: 196898

قوه قضائیه چگونه جلوی افزایش جرم را گرفت؟

اتاق خبر 24

محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها در توئیتی نوشت: افزایش بی‌سابقه مرخصی‌ و عفو زندانیان در دوران تحول، موجب نگرانی از افزایش احتمال ارتکاب انواع جرائم شده بود.

کاهش ۱۱ درصدی آمار ورودی زندان‌ها درسال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حاکی از اینست که:  شیوه‌های دقیق و عمیق اصلاح و تربیت مددجویان و اعمال هدفمند حبس و ارفاقات قانونی، حتما موثر است.