کد خبر: 196875

تهدید مرضیه ابراهیمی به اسیدپاشی مجدد !

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: پست تر از حیوان رو در افرادی ببینید که اینگونه مرضیه ابراهیمی رو تهدید به اسیدپاشیدن به طرف سالم صورتش میکنند چون جرمش این است که رای داده است.

امثال این تهدیدکنندگان، درندگان انسانیت هستند.

گفتنی است مرضیه ابراهیمی از قربانیان اسیدپاشی در انتخابات 28 خرداد رای داده است. به جرم رای دادن، حالا او توسط مدعیان دموکراسی و حقوق بشر، تهدید به اسیدپاشی به طرف دیگر صورتش شده است.