کد خبر: 196871

چرا دیگه از این خبرا خندمون نمی گیره؟

یک کاربر در توئیتی نوشت: امروز توی شورای شهر تهران سر اسم دو تا خیابون دعوا شده، سر اینکه خیابان آناهیتا و آزیتا تغییر پیدا کنه. میدونی چرا دیگه از این اخبار خنده مون نمیگیره؟ چون چهار ساله که هر روز این اخبار رو از شورای شهر اصلاح طلب شنیدیم.