کد خبر: 196868

اینها هم مدافعان حرم هستن

یک کاربر در توئیتی نوشت: مدافعانِ حرم فقط آنهایی نیستند که در سوریه و عراق در برابر داعش ایستادند؛ آن دسته از هموطنان خارج از کشور که علیرغم فحاشی و هتک حرمت براندازان، غیرت‌مندانه پای صندوق رای آمدند هم، مدافعانِ حرمِ جمهوریِ اسلامیِ ایران هستند.  قهرمانان غربت