کد خبر: 196838

روسیاهی این انتخابات برای احمدی نژاد

اتاق خبر 24

مالک شریعتی در توئیتی نوشت: روسیاهی این انتخابات به چهره احمدی نژاد ماند، مهدی کروبی، بهزاد نبوی و ... رای دادند اما او رای نداد.

کاندیدای روکشی وضع موجود قطعا به مراتب بر تحریمی روکشی شرف دارد.

کاری که احمدی نژاد در این انتخابات کرد، روکش حمله هواداران پهلوی و رجوی به رای دهندگان ایرانی خارج از کشور بود.