کد خبر: 196831

توصیه نیکزاد به رئیس جمهور آینده

علی نیکزاد در توئیتی نوشت: رای امروز ما، استفاده از فرصتی است که برای تغییر ایجاد شده. حضور مردم برای این تغییر شوق آفرین بوده. هر کس رییس جمهور شود باید قدر این مردم را بداند و تغییر را برای آنها ملموس گرداند.