کد خبر: 196829

قیمت این رای چقدره؟

حسن رشوند در توئیتی نوشت: امروز صبح خانم میانسالی را دیدم که بدلیل تعدد برگه های رای، برگه رای رئیس جمهوری را گم کرده بود. به پهنای صورت گریه میکرد و می گفت: چرا باید برگه من گم بشه. وقتی بعد از چند دقیقه برگه او را پیدا کرده و بهش دادند انگار همه دنیا را به او داده اند. به نظر شما برای این رای چه قیمتی را میتوان تعیین کرد؟