کد خبر: 196793

ناراحتید که چرا اینا اعدام شدن؟!

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: روی جنسیت بچه زن حامله شرط بستن، با اتو پوست صورت کندن، انفجار تروریستی تو پارک کودکان، کندن مو و سوزوندن پوست کودک، درآوردن چشم از

حدقه، با قیر داغ شکنجه دادن، ترور کور و بی هدف مردم، حمله به کشور با همکاری صدام!

اونوقت ناراحتید که چرا تابستون ۶۷ اینا اعدام شدن؟!