کد خبر: 196770

جواب جالب یک کاربر به یک سلطنت طلب!

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: میگه اگه پدر مادرای شما هم در سال ۵۸ به جمهوری اسلامی رای نداده بودن الان اعدامی های ۶۷ هم حق رای داشتن!

آخه باشعور! اگه ما ۵۸ رای نداده بودیم که تو الان داشتی واسه ربع پهلوی خم و راست میشدی. چمیدونستی "حق رای" چیه !