کد خبر: 196766

خاطره ای از بی تعارفی رئیسی سر حقوق بی پناه‌ها

اتاق خبر 24

حسین شمسیان از همراهان سیدابراهیم رئیسی در صفحه اینستاگرامی خود خاطره ای از یکی از سفرهای وی منتشر کرد و نوشت: اوایل حضور حاج آقا تو قوه بود. شب از نیمه گذشته بود و سید همچنان مشغول بازدید سرزده از زندان !

انقدر سرزده و ناگهانی که رییس کل دادگستری استان و رییس زندان کلی وقت بعد از حاج آقا با خبر شدند و خودشونو رسوندند.

با خیلی از زندانی ها صحبت کرد، بازداشتی ها، مهریه ای ها، غیر عمد ها و خلاصه کسی نبود که حرفی داشته باشه و فرصت پیدا نکرده باشه.

برای اولین بار می دیدم که هرچی می گذره، حاج آقا عصبانی تر میشه! سابقه نداشت ولی به قول خودش اینجا فرق می کرد!

پایان بازدید که شد، دم ماشین دستور داد همه بیرون بروند به غیر از رییس کل و رییس زندان و یکی دو نفر.

بعد با ناراحتی گفت: «آقایان! این چه وضعیه!؟شما مسولیت دارید، خیلی از این زندانی ها می‌تونستن آزاد بشن، کاملا هم قانونی و بدون عفو! همین امشب شروع کنید به غربالگری! آقای فلانی! شما هم برنگردد تهران! موظفید تا دو روز آینده پرونده همه این زندانی ها را یکبار مرور کنید و با نهایت انصاف و ارفاق، هرکس مستحق آزادی هست، آزادش کنید»

چند روز بعد که پیگیری کردیم، جمع زیادی آزاد شده بودند.

سید قانع نشد، رییس زندان و مدتی بعد رییس کل را برکنار کرد.

-اگه ما نمی رفتیم، اینها به حقوق زندانی ها بی توجه بودن و اون بنده خدا ها هنوز تو زندان بودند

این رویه از همون روزهای اول شروع شد و تا آخر ادامه پیدا کرد، سر حقوق مردم و بخصوص بی پناه ها با کسی تعارف نداشت