کد خبر: 196735

برای اشتغال، مهمه چه کسی رو انتخاب می کنیم

کانال تلگرامی مه شکن نوشت: تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف و توجه به فرآوری به جای خام فروشی علاوه بر کسب ثروت برای کشور و بی اثر کردن تحریم‌ها موجب اشتغالزایی پایدار برای جوانان خواهد شد. مهم است چه کسی را انتخاب می کنیم!