کد خبر: 196712

فرانسه با این شرایط داره علیه ما ادعا میکنه!

اتاق خبر 24

نورنیوز در توئیتی نوشت: مکرون در حالی با هدف امتیازگیری غرب در وین، دوباره ادعاهای قبلی علیه ایران را تکرار کرده که فرانسه:

1.بودجه نوسازی تسلیحات اتمی را افزایش داده

2.سالهاست در آفریقا نسل‌کشی می‌کند

3.فروشنده مهم تسلیحات اتمی به رژیم صهیونیستی است

4.محلی برای فعالیت آزاد تروریسم مانند منافقین است