کد خبر: 196707

مهمترین ویژگی های رئیسی در مناظره آخر

اتاق خبر 24

اسماعیل معنوی در توئیتی نوشت: «صداقت با مردم، پاسخ های مستند و دقیق، ارائه برنامه و کارنامه عملکرد» از مهمترین ویژگی های آقای رئیسی در مناظره ها خصوصا در مناظره آخر بود.

رییسی نشان داد که توان اجماع و استفاده از ظرفیت های مختلف برای تشکیل یک دولت قوی را دارد.