کد خبر: 196686

تصاویر جدید از مریخ

مریخ نورد ژورونگ چین، تعدادی تصویر را از مریخ، از جمله یک "سلفی" از خودش ارسال کرده است.