کد خبر: 196681

حرمت شکن، اما طلبکار!

اتاق خبر 24

محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: 

کنایه روحانی به نامزدها:"نه فقط ایام انتخابات بلکه همیشه وظیفه داریم به خانمها احترام بگذاریم".

روحانی اول دولتش با ماجرای سبد کالا و سال آخر با صف مرغ و روغن، نهایت احترام را به مردم و بانوان گذاشت!

خبرگزاری دولتی خبرآنلاین بهمن92 نوشت ماجرای تحقیر آمیز سبد کالا و زیر دست و پا ماندن مردم، با توجه انجام شده و محصول کارگردانی عمدی روحانی بوده است!