کد خبر: 196678

آزادی بیش از ۲۰۰ محکوم امنیتی

اتاق خبر 24

محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها در توئیتی نوشت: احکام جایگزین حبس، استفاده از پابند الکترونیک،مرخصی هدفمند، سایر ارفاقات قانونی و عفو، در راستای سیاست

کاهش جمعیت کیفری، اصلاح مجرمین و حمایت از خانواده زندانیان، درایام کرونا جدی تر مورد پیگیری واقع شد.

حتما باید تاثیر نسخه درمانی حبس، درحین اجرا، دائما رصد و احیانا تجدیدنظر شود.

از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، ۶ نوبت عفو اعطا شده است. در نوبت‌های اخیر با موافقت رهبر معظم انقلاب تعداد بیشتری از محکومین امنیتی که در دوره‌های قبل مشمول عفو نشدند هم، بهره‌مند شدند.

در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از۲۰۰ محکوم امنیتی عفو و آزاد شدند.

آمار زندانیان آزاد شده با عفو و مرخصی در دوره تحول" سال ۹۹ و ۴۰۰" 

۲۱۸۷نفر در عیدفطر۱۴۰۰

۱۸۴۹نفر در نیمه شعبان۱۴۰۰

۳۸۵۴نفر در۲۲بهمن۹۹

۳۷۸۰نفر در ولادت حضرت رسول ۹۹

۲۱۳۵نفر در عیدغدیر ۹۹

۳۷۲۱ نفر در عیدفطر ۹۹

همچنین در ایام کرونا فقط در یک مقطع به ۱۲۰ هزار نفر از زندانیان مرخصی اعطا شد.