کد خبر: 196677

فتوای رهبرانقلاب درباره ‌تخریب نامزدها

اتاق خبر 24

صفحه اینستاگرامی فتاوای رهبرانقلاب نوشت: 

سوال: آیا تخریب نامزدها جهت رأی آوردن فردی که به نظر هواداران، اصلح می باشد، جایز است؟
 
جواب: بیان ضوابط و شرایط و نقد کردن برای روشن شدن اذهان مانعی ندارد ولی باید از هتک حرمت، تهمت و توهین اجتناب کرد.