کد خبر: 196674

مزیت دولت حسن روحانی چه بود؟

اتاق خبر 24

حمیدرضا زندی در توئیتی نوشت: همه از عیوب دولت حسن روحانی میگویند ولی من میخوام از مزیت آن بگویم؛

روحانی با عملکرد خود پس از ۸ سال این را فرهنگسازی کرد که مردم نباید به شعارها و وعده های پوچ و بی اساس و هیاهوهای انتخاباتی رای بدهند بلکه عیارسنجی برنامه های کاندیداها و بررسی 

عملکردگذشته افراد چراغ راه هست.