کد خبر: 196634

تکرار کلیشه های نخ نما در مناظره دوم

اتاق خبر 24

عبدالله گنجی در توئیتی نوشت: برخی از کاندیداها چنان کلیشه های تکراری و نخ نمای رادیکال سکولارها را از روی نوشته تکرار میکنند که گویی تازه در زمین تجدیدنظرطلبی متولد شده اند.

تکرار کلیشه ها به صورتی است که قبل از مناظره دوم همه محورهایی که قرار بود عنوان کنند را پیش بینی و لیست کردم که ٩٠درصد درست درآمد.