کد خبر: 196632

ماجرای کمک رئیسی به راننده های وانت بار

اتاق خبر 24

صفحه اینستاگرامی حسین شمسیان با اشاره به خاطره ای از سید ابراهیم رئیسی نوشت: از زیارت امامزاده و مزار شهدا بر می گشتیم. عده ای سر خیابان دست تکان دادند. ماشین حاج آقا رد شده بود به راننده گفت نگه دار!

پیاده شد و آمد به طرفشون. راننده وانت بار کرایه ای بودند. درد دل کردند که ما را از سطح شهر جمع کردند و آوردند اینجا در حاشیه شهر! بار تو شهره و ما اینجا! کسی سراغ ما نمیاد.

حاج آقا از استاندار پرسید: چرا اینجوریه!؟ اینا از کاسبی محروم میشن، فکری کن و جایی داخل شهر که ترافیک هم درست نکنه در نظر بگیر.

چند روز بعد تماس گرفتم با یکی دونفر از راننده ها، میگفتن ما فکر کردیم سر کاریم و خبری نمیشه!

الان تو ایستگاه جدید داخل شهریم. سید هوامونو داشت...