کد خبر: 196631

همتی حداقل از جهانگیری یاد می گرفت

امین توکلی در توئیتی نوشت: آقای همتی کارمند بودن افتخار است نه توهین. شما به چند میلیون کارمند شریف توهین کردید. این چه خوی اشرافی است که کارمند بودن را توهین تلقی می کنید .لااقل از استاد خود آقای جهانگیری یاد بگیرید.