کد خبر: 196630

انتقاد یامین پور از لحن دلالی در مناظره

وحید یامین پور در توئیتی نوشت: وقتی درباره‌ی بانوان، جوانان، اقوام، اهل‌تسنن، هنرمندان و... ریاکارانه سخن می‌گویید، لحن‌تان شبیه دلالی است که دارد جنس معیوبش را به مشتری قالب(غالب) می‌کند. مردم برای ریاکاری بهایی نخواهند پرداخت. صداقت قابل تشخیص است.