کد خبر: 196620

خشکسالی در ترکیه و فرونشست زمین+ تصاویر

زدن چاه عمیق برای برداشت آب از منابع زیر زمینی به دلیل کاهش بارش در سال‌های گذشته موجب فرونشست زمین دربرخی نقاط ترکیه شده است. میزان آب‌های زیر زمینی نیز ۲ متر کاهش داشته است.