کد خبر: 196606

همتی از مناظره با زاکانی هم می ترسه؟

اتاق خبر 24

وحید ایمانی در پاسخ به توییت یک مخاطب درباره اینکه چرا 5 کاندیدا با هم مناظره نمی کنند نوشت: با حداقل‌های درک سیاسی مشهوده که هر تفکر سیاسی اگرم اختلاف نظری باهم داشته باشه اونو در داخل حل میکنه و به مناظره نمیکشونه!

شما سفارش کنید جناب آقای همتی ترسو کنار بگذاره و یک بار با زاکانی مناظره کنه. علت این همه ترس از کجاست واقعاً؟! یکی از ملاکهای رئیس جمهور شجاعته!