کد خبر: 196605

جلیلی شماره پیامک اعلام کرد

اکانت توییتری سعید جلیلی نوشت: نظرات و سوالات خود پیرامون اداره کشور در دولت جهاد و جهش را برای سامانه ارتباطی سعید جلیلی به شماره  ۳۰۰۰۰۱۴۰۰۱۳۱۴ ارسال کنید.