کد خبر: 196568

رئیسی فراتر از وظایفش برای کارخانه ها عمل کرد

اتاق خبر 24

مهدی دوستی سخنگوی ستادهای مردمی رئیسی در توئیتی نوشت: این‌ که ابراهیم رئیسی در دوران بی‌دولتی و بی‌پناهی مردم و تولید، فراتر از وظایفش، پیگیر بازگشایی کارخانه‌ها و حل مشکل تولید است، اسمش از خودگذشتگی و دلسوزی برای کشور است و نگاه تحولی آیت‌الله رئیسی و دولت مردمی را می‌رساند.

با مدیریت نشسته در اتاق بسته ایران قوی ساخته نمی‌شود.