کد خبر: 196563

سلطنتی عاشق سرکوب و جنایت!+ عکس

اتاق خبر 24

صفحه اینستاگرامی تونل زمان نوشت: سه ماه پس از سرکوب خونین قیام ۱۵ خرداد ۴۲، اسدالله علم نخست وزیر پهلوی با بیان این که دولت، موانع را با قدرت سرکوب می کند اظهار داشت: دولت من نمی خواهد مخالفین را به بندر عباس تبعید کند و از آن جا به دریا بریزد!

روزنامه اطلاعات ۲۴ شهریور ۱۳۴۲