کد خبر: 196551

حضور میدانی در زندانهای ۳۰ استان کشور

در دوران تحول دستگاه قضا و فعالیت های جهادی و مجدانه مسئولان این دستگاه، بر اساس آمار حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها از 315 زندان بازدید کرده است!
اتاق خبر 24

 

حاج محمدی رییس سازمان زندانها در کمتر از یکسال گذشته در ۳۰ استان حضور پیدا کرده است و از نزدیک ۳۱۵ بازدید میدانی از زندانها داشته است. 
همچنین معاونین و مدیران ستاد هم ۱۷۷۸ بار از زندان های سراسر کشور ، کانون اصلاح تربیت ، و بازداشتگاه ها بازدید کردند.