کد خبر: 196522

حواستون به مغرضین داخلی هست؟

اتاق خبر 24

حجت الاسلام علی مهدیان در توئیتی نوشت: مدتها است برای بعضی از ما زمین بازی انتخابات دو سوی دارد. یک طرف سیاه و نماینده دشمن و منافق داخلی، یک طرف سفید نماینده خدا و مومن واقعی. از ترس آن دشمن و نگرانی برای این دوست وارد صحنه انتخابات میشدند و اقدام میکردند ترس و نگرانی که حالا دیگر وجود ندارد برخی پیش خود فکر میکنند دشمن همیشگی که نیست این دوستان هم که احتمالا رای میاورند پس نه ترسی هست و نه نگرانی اگر دیده اید برخی دارند طرف مقابل را ترسناک و نگران کننده ترسیم میکنند لابد میخواهند با این کار این رفقا را وادار به حرکتی کنند قصه مشارکت هم البته چون امام و آقا میگفتند، خوب است که بالا باشد.

اما حالا، شد شد، نشد هم نشد. خیلی مهم نیست برایشان. با خود فکر میکنند لابد این بار مردم نیامدند حالا مهم نیست ان شاء الله با تلاش دولت انقلابی دفعه بعد مشارکت بیشتر خواهد شد این بار صحنه متفاوت است. ربطی هم به رد صلاحیتها ندارد. رد صلاحیتی هم نبود داستان همین بود. باید رابطه مردم با دستگاه تصمیم گیر کشور ضعیف شود.

کم بودن تعداد رای دهندگان یعنی هر دولتی بیاید قدرت بی اثر کردن تحریمها را نخواهد داشت بی اثر شدن تحریمها با علم شدن حقیقی اقتصاد مقاومتی ممکن است اساس اقتصاد مقاومتی، تولید است. و این اساس، شدنی نیست مگر با اراده عمومی مردم. و مردمی که رابطه شان با مدیریت کشور کمرنگ شده قدرتشان برای برداشتن این بار کمتر میشود ایران قوی اساسش حضور مردم است وقتی مردم نباشند دشمن میتواند با ابزار مذاکرات و هویج و چماق هایش، تصمیمات کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

نتیجه اش هم در داخل ضربه پذیری بیشتر کشور خواهد شد و در خارج، تغییر اراده سیاسی ایران در منطقه و در مقابل با اسراییل رو به موت. اما نمیدانم دوستان رفتار دشمن و جریان جهال و مغرضین داخل که همیشه ابزار دشمنند را رصد میکنند یا نه؟