کد خبر: 196521

ستاد رئیسی: تماشاچی پیشرفت جهان نمی مانیم

سخنگوی ستادهای مردمی ابراهیم رئیسی در توئیتی نوشت: دولت مردمی راه رسیدن به ایران قوی است. در ایران قوی ما تماشاچیان پیشرفت جهان نیستیم، ما تمدن‌سازانیم.