کد خبر: 196516

شما هم اختیار نداشتید؟!

عبدالله گنجی در توئیتی نوشت: قبلا رئیس جمهوران هر موقع کم می آوردند یا تحت فشار افکار عمومی بودند می گفتند نمی گذارند کار کنیم. حالا جالبه کسانی که داخل دولت بودند و میخواهند پاسخگوی وضع موجود نباشند زل می زنند به دوربین و میگویند ما توی دولت کاره ای  نبودیم. در دولت به نظر ما توجه نمیشد. نمی گذاشتند کار کنیم!