کد خبر: 196515

گام دوم رئیس جمهور ضدفساد می خواهد

یک کاربر در توئیتی نوشت: یکی از مولفه هایی که در تحقق یا عدم تحقق گام دوم انقلاب نقش محوری خواهد داشت نتیجه انتخابات پیش رو است. گام دوم قبل ازهرچیز نیازمند وحدت دلسوزان نظام و آمادگی برای مشارکت جهادی در آبادانی کشور با ایجاد یک انقلاب اقتصادی است که مسیرش را رئیس جمهوری متعهد با روحیه ای ضدفساد هموار می کند.