کد خبر: 196446

از این هنرا هرکسی نداره!

اتاق خبر 24

عبدالله گنجی در توئیتی نوشت: اینکه ردصلاحیت جناب جهانگیری و... را نقطه عزیمت کاهش مشارکت بگیریم اما تأثیر عملکرد دولت مستقر بر مشارکت را به روی خود نیاوریم و هشتگ روحانی مچکریم بزنیم خودش هنری است که از هر کسی بر نمی آید.