کد خبر: 196421

مذاکرات وین در یک نقطه حساس

مهدی محمدی در توئیتی نوشت: مذاکرات وین در نقطه بسیار تعیین کننده انتخاب میان منافع دولت روحانی و منافع ملت ایران قرار دارد.