کد خبر: 196417

به جای یارانه، از اشتغال بگویید

اتاق خبر 24

عبدالله گنجی در توئیتی نوشت: ظاهرا شعار معیشت زمانی تبدیل به رای می شود که قول منفعت شخصی در جیب داده شود.

مثلا اگر طرف بگوید هزار بیمارستان می سازم رای آور نیست. احمدی نژاد این ذائقه را شناخت و بنیاد نهاد و با آن حیات سیاسی میسازد.

از ٧ کاندید ۴ نفر تا کنون قول یارانه دادند. نقدترین عنصر رای ساز.

از اشتغال بگوئید.