کد خبر: 196392

بغـض نصرالله در سخنرانی سالگرد آزادسازی لبنان

نصرالله: وقتی می‌شنوم که آقای عبدالملک که خودش و کشورش در محاصره هستند می‌گوید ما حاضریم همین قرص نان خود را با فلسطین تقسیم کنیم، واقعا متأثر می‌شوم.